USTALANIE TOŻSAMOŚCI NIE ZNANYCH KOŚCÓW

Badanie zmierzające do ustalenia tożsamości zwłok ze szkieletowanych obejmuje wiele czynności mających na celu przede wszystkim ustalenie, czy znalezione kości pochodzą w ogóle od człowieka, jeśli tak, to od ilu osobników, dalej zaś określenie płci, wzrostu, wieku oraz szczególnych znamion indywidualnych osoby lub osób, do których należały. Z badaniami identyfikującymi łączy się w końcu ustalenie czasu śmierci w oparciu o właściwości badanych kości i ewentualne materiały pomocnicze