Cel i rola medycyny sądowej

Głównym celem medycyny sądowej jest przystosowanie wiedzy i umiejętności medycznych do potrzeb sądów, rolą zaś jest połączenie medycyny z prawem. Medycyna sądowa zajmuje się zagadnieniami życia i śmierci regulowanymi i rozpatrywanymi przez wymiar sprawiedliwości. Wymaga to zasady wiązania teorii z praktyką, korzystania z nowoczesnych badań i technik z wielu dziedzin medycyny.