Zakres medycyny sądowej

Medycyna sądowa jest specjalizacją lekarską mającą głównie na celu przełożenie skomplikowanych zagadnień medycznych na obszar aktualnie istniejącego prawa. Stworzonym ku temu narzędziem jest opinia sądowo-lekarska.