Opinia sądowo - lekarska

Ponieważ współczesna wiedza medyczna jest rozbudowana i wykazuje tendencje do tworzenia wąskich specjalizacji, znaczna część opinii sądowo-lekarskich, a z całą pewnością opinie dotyczące oceny postępowania medycznego, powinny być wydawane przez zespoły złożone ze specjalistów z różnych dziedzin medycyny, indywidualnie dostosowane do potrzeb danej sprawy. W skład takiego zespołu obligatoryjnie powinien wchodzić specjalista medycyny sądowej – lekarz, który w oparciu o nabytą wiedzę (Program specjalizacji w dziedzinie medycyny sądowej: przejdź tutaj) i doświadczenie zawodowe posiada umiejętność rozumowania i komunikowania się językiem prawniczym.